Viser arkivet for stikkord 2010

Ny sesong 2010

Vi er klare!

Mykje tang hadde samla seg i løpet av vinteren. Tirsdag kom AB Maskin med Bjarte Seljeseth og ordna opp på dugnad. Stor takk til han og dei andre som stilte opp på kort varsel.
Neste veke prøver vi på ein dugnad for å finpusse området litt.

Videre planer : I slutten av Mai får vi inn meir sand for å legge eit nytt toppstrøk og i tillegg fylle sand i den vesle austvendte vika (plaskedam for dei minste).
Vi vil og rydde og jordslå kantane rundt sanden for å få til graskledde skråninger på nordsida av sanden.

Til hausten håper vi å få heva det nordlige sandområdet for å redusere problemet med tang som legg seg om vinteren. Ellers har vi og lært at tanga må ryddast vekk fleire ganger om vinteren. No hadde den lagt så lenge at deler av sanden var øydelagt av roten tang.

Helsing prosjektgruppa.

Bjarte i swing