Sørstrand Folkepark

Foreininga Sørstrand Folkepark har som føremål å utvikle og realisere Sørstrand friområde som rekreasjonsstad for fastbuande og tilreisande i Florø. Foreininga sitt arbeid er i stor grad basert på friviljug innsats og den finansierar sitt arbeid via ulike offentlege og private støtteordningar samt gåve. Foreininga treng medlemmar som ønskjer å bidra enten økonomisk eller på annan måte. Les meir om oss her, og ta gjerne kontakt.

Bakgrunn
Magne Hovland og Øyvind Gjengeseth har saman med andre i vel eit år drive med rydding av Sørstrand. Dei har jobba med å rydde marker, sette opp leikeplassar, rydde skog og åpne stiar. Dei har laga benkar og grillplassar m.m. Avinor har sponsa 4 parkbenkar som dei har satt ut. Vidare planar er å bygge små veiar slik at eldre, rullestolbrukarar og andre skal kunne ta seg fram i landskapet. Planen deira er å jobbe kontinuerlig med utvikling og pleiing av området i åra framover. Arbeidet vert planlagt i samarbeid med Avinor og Flora kommune v/Vidar Vårdal.

Ei badestrand ville være ein flott inspirasjon for det videre arbeidet og auke bruken og nytteverdien av heile området. Tidligere var her ei populær badestrand, men den forsvann med flyplassutbygginga. Slik det er idag er svaberga ein del brukt av ungdom m.fl. For eldre, barn og barnefamilier er der ingen tilbud. Ei sandslettte og ei strand vil åpne opp og gje alle ein mogelegheit til å komme seg heilt ned til sjøen. Dette har verdi ikkje berre som badeplass, men og som ein del av turområdet i vinterhalvåret.

(bakgrunn er skrive i 2009)

Du er ikke medlem av denne sonen.

Inviter noen til å bli medlem Sørstrand Folkepark er en åpen sone. Alle som vil kan bli medlem.

Send tips

Aktivitet

Statistikken er sist oppdatert 22.02.2016 07.02.
Bidrag fra alle
68 innlegg
8 kommentarer
122 bilder
21 medlemmer
Nye bidrag siste uke
0 innlegg
0 kommentarer
0 bilder
1 medlemmer

Vertene i Sørstrand Folkepark

Vertene er de som administrerer sonen.

Alan R.
Eivind N. H.
User_128x128Espen L.
Hedvig H. H.
User_128x128magne h.

Nye medlemmer

User_128x128Tore B.
User_128x128Marie K. T.
Sturle S.
Eli K. M.
User_128x128IngerJohanne L.
Jan H. N.
User_128x128Charlotte N.
Monicha L.

På kartet

De siste bidragene i sonen på kartet