Arbeidet er i gang

Arbeidet med Stranda har starta.

Mandag 8.Juni: Gratulerer med dagen til alle som er med og bidrar

Mot øst

Første sand på plass

I gang

sand...

Mandag 15. Juni. Idag har vi fått inn 72 nye kubikkmeter med sand. Tirsdag-onsdag skal vi ha inn 4 eller 5 lass til og då er første byggesteg ferdig. Så får vi vurdere ut frå bruken kva som bør gjerast videre. Helsing Magne

Sørstrand

Sørstrand

Sørstrand

sørstrand 2012.03.17

Bruhovuda er snart ferdig, og vi har byrja oppmuring av steintrappene. Og dersom vi får til finansieringa er det og mogleg at bruene kan stå ferdig til St.Hans 8-)