Årsmøte i Sørstrand Folkepark

Velkommen til årsmøte i Sørstrand Folkepark torsdag 29. mars 2012 kl 19.00 i kafeen på Kystmuseet. Det blir enkel servering. Årsmøtesaker: Godkjenning av årsmelding og regnskap for 2011, planar og prioriteringar for 2012, innkomne saker og val. Forslag til saker må vere styret i hende seinast 16. mars 2012, og kan sendast til epost: sorstrand@gmail.com. For meir informasjon, besøk heimesida vår.

Vist 104 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder